Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ยังชีพ ภาษาอังกฤษ

(v.) support life
คำอธิบาย : ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้
คำอื่น ๆ : sustain; maintain; keep up; preserve
คำความหมายเดียวกัน : เลี้ยงชีพ, เลี้ยงชีวิต, เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
ตัวอย่าง : น้ำที่มนุษย์ต้องการใช้ยังชีพกำลังจะเป็นพิษขึ้นทุกที

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) support life
คำอธิบาย : ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้
คำอื่น ๆ : sustain; maintain; keep up; preserve
คำความหมายเดียวกัน : เลี้ยงชีพ, เลี้ยงชีวิต, เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
ตัวอย่าง : น้ำที่มนุษย์ต้องการใช้ยังชีพกำลังจะเป็นพิษขึ้นทุกที

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา