Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ยอดขาย ภาษาอังกฤษ

(N) circulation
คำความหมายเดียวกัน : ยอดจำหน่าย
ตัวอย่าง : ยอดขายของสินค้านับว่าสูงจากปีก่อนมาก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา