Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ม้าลาย ภาษาอังกฤษ

(N) zebra
คำอธิบาย : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทหนึ่ง รูปร่างเหมือนม้า แต่มีลายสีดำขาวพาดขวางลำตัวตัดกัน
ตัวอย่าง : ม้าลายหากินในทุ่งหญ้าใกล้แหล่งน้ำ
หน่วยนับ : ตัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) zebra
คำอธิบาย : ทางขีดเส้นดำสลับขาว เป็นที่ให้คนเดินข้ามถนน
คำความหมายเดียวกัน : ทางม้าลาย
ตัวอย่าง : เราควรข้ามถนนบริเวณทางม้าลายหรือสะพานลอย
หน่วยนับ : แห่ง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) zebra
คำอธิบาย : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทหนึ่ง รูปร่างเหมือนม้า แต่มีลายสีดำขาวพาดขวางลำตัวตัดกัน
ตัวอย่าง : ม้าลายหากินในทุ่งหญ้าใกล้แหล่งน้ำ
หน่วยนับ : ตัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) zebra crossing
คำอธิบาย : ทางขีดเส้นดำสลับขาว เป็นที่ให้คนเดินข้ามถนน
คำอื่น ๆ : pedestrian crossing; crosswalk
คำความหมายเดียวกัน : ทางม้าลาย
ตัวอย่าง : เราควรข้ามถนนบริเวณทางม้าลายหรือสะพานลอย
หน่วยนับ : แห่ง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา