Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาอังกฤษ

(n.) secondary education
คำอธิบาย : การศึกษาระดับกลางที่อยู่ระหว่างประถมศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คำอื่น ๆ : secondary school
คำความหมายเดียวกัน : ม.ต้น, มัธยมต้น
คำตรงกันข้าม : มัธยมศึกษาตอนปลาย

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา