Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

มังกร ภาษาอังกฤษ

(N) dragon
คำอธิบาย : สัตว์ในนิยายจีน รูปร่างคล้ายงู แต่มีตีนมีเขา
ตัวอย่าง : แม่ซื้อมังกรสำริดและโถธูปซ้ายขวา 2 ใบเป็นของฝาก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) Capricorn
คำอธิบาย : ชื่อกลุ่มดาวรูปมังกร เรียกว่า ราศีมังกร เป็นราศี 1 ในจักรราศี
คำความหมายเดียวกัน : ราศีมังกร

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) muraenesox cinereus
คำอธิบาย : ชื่อปลาไหลทะเลในสกุล Muraenesox วงศ์ Muraenesocidae ลำตัวยาวทรงกระบอก ส่วนหางแบนข้าง ไม่มีเกล็ด ปากกว้าง จะงอยปากบนยาวล้ำกรามล่าง ฟันคม แข็งแรง ครีบอกใหญ่ พื้นลำตัวและครีบสีน้ำตาลอ่อนปนเหลืองหรือคล้ำ ด้านท้องสีขาว ขอบครีบหลัง ครีบก้น และครีบหางสีดำ
คำความหมายเดียวกัน : ปลามังกร, ปลาไหลยอดจาก
ตัวอย่าง : พ่อเลี้ยงปลามังกรโดยการให้กินจิ้งจก
หน่วยนับ : ตัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา