Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

มัคคุเทศก์ หมายถึง/ความหมาย

[มัก-คุ-เทด] (มค. มคฺค = ทาง + อุทฺเทสก = ผู้นำ, ผู้บอก) น. ผู้นำเที่ยว; ผู้ชี้ทาง.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
มัคคุเทศก์ : น. ผู้นําทาง, ผู้ชี้ทาง, ผู้บอกทาง; ผู้นําเที่ยว. (ป. มคฺค + อุทฺเทสก).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา