Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

มร หมายถึง/ความหมาย

[มะ-ระ] (มค. มร) น. ความตาย.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
มร- : [มะระ-, มอน-] น. ความตาย. (ป.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา