Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ฟาง ภาษาอังกฤษ

(adj.) dim
คำอธิบาย : ที่เห็นไม่ถนัด, ทำให้เห็นไม่ถนัด
คำอื่น ๆ : blurred
คำความหมายเดียวกัน : ฝ้าฟาง, มัว
ตัวอย่าง : คุณตารำคาญดวงตาที่ฝ้าฟางลงทุกวัน ทำอะไรก็ไม่ถนัดเหมือนเมื่อก่อน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) straw
คำอธิบาย : ต้นข้าวที่นวดเอาเมล็ดออกแล้ว
คำอื่น ๆ : rice straw
คำความหมายเดียวกัน : ฟางข้าว
ตัวอย่าง : เขาเติมเชื้อให้กองไฟ โดยเอาฟางกับฟืนยัดสุมเข้าไป
หน่วยนับ : เส้น,ฟ่อน, กอง, ลอม

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) regrown tooth
คำอธิบาย : ฟันที่เข้าใจว่าขึ้นแทนฟันแท้ที่หักไป, คำที่ใช้ประกอบกับคำ ฟัน เป็น ฟันฟาง
คำอื่น ๆ : third tooth
คำความหมายเดียวกัน : ฟันฟาง
หน่วยนับ : ซี่

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา