Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

พี่สาว ภาษาอังกฤษ

(n.) elder sister
คำอธิบาย : พี่อันมีเพศเป็นหญิง
คำความหมายเดียวกัน : ภคินี
ตัวอย่าง : พี่สาวของฉันเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยสอนเกี่ยวกับการถ่ายรูป
หน่วยนับ : คน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา