Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

พิลาส หมายถึง/ความหมาย

(สก. วิลาส) ว. สว่าง, กระจ่าง, งาม. ก. กรีดกราย, เยื้องกราย, คะนอง, สนุก, ฟ้อนรำ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
พิลาส : [พิลาด] ก. กรีดกราย, เยื้องกราย; คะนอง; ฟ้อนรํา. ว. งามอย่างมีเสน่ห์, งามอย่างสดใส; สนุก. (ส. วิลาส).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา