Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

พิธีแต่งงาน ภาษาอังกฤษ

(n.) wedding ceremony
คำอธิบาย : พิธีที่จัดขึ้นเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี
คำความหมายเดียวกัน : พิธีสมรส
ตัวอย่าง : คนไทยมักไม่ให้ความสำคัญกับพิธีแต่งงานเท่าไหร่ แต่จะให้ความสำคัญกับพิธีเผาศพมากกว่า
หน่วยนับ : พิธี

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา