Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

พิทยาคม หมายถึง/ความหมาย

น. การเล่าเรียนวิชา, เวทมนตร์.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
พิทยาคม : น. การเล่าเรียนวิชา, เวทมนตร์. (ส. วิทฺยา + อาคม).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา