Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

พิจารณา หมายถึง/ความหมาย

[พิ-จา-ระ-นา] (มค. วิจารณา) ก. ตรวจตรา, ตริตรอง, ไต่สวน (เหมือน พิจาร, พิจารณ์).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
พิจาร, พิจารณ์, พิจารณา : [พิจาน, พิจาระนา] ก. ตรวจตรา, ตริตรอง, สอบสวน. (ป., ส. วิจาร, วิจารณ, วิจารณา).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา