Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

พาชี หมายถึง/ความหมาย

1.(สก. วาชี) น. ม้า.2.น. สัตว์มีปีก, วาชะ แปลว่า ปีกนก หรือ แปลว่า ม้า ก็ได้.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
พาชี : น. ม้า. (ป.; ส. วาชี).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา