Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

พัศดี หมายถึง/ความหมาย

[พัด-สะ-ดี] น. ผู้บังคับการเรือนจำ, ผู้ปกครองนักโทษ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
พัศดี : [พัดสะ] น. ผู้บังคับการเรือนจํา, ผู้ปกครองนักโทษ.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา