Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

พฤษภาคม ภาษาอังกฤษ

(n.) May
คำอธิบาย : ชื่อเดือนที่ 5 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี 31 วัน
ตัวอย่าง : นักเรียนจะทราบผลสอบในเดือนพฤษภาคม
หน่วยนับ : เดือน
หมายเหตุ : (สันสกฤต)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา