Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

พฤกษชาติ ภาษาอังกฤษ

(n.) tree
คำอธิบาย : จำพวกต้นไม้, ชาติต้นไม้
คำอื่น ๆ : plant; vegetable; flora
คำความหมายเดียวกัน : พรรณไม้
ตัวอย่าง : สระสองห้องนั้นคงเป็นที่ประทับสำราญพระทัยอันแวดล้อมไปด้วยพฤกษชาติ
หน่วยนับ : ชนิด, พันธุ์

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา