Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

พร้อมเพรียง ภาษาอังกฤษ

(adv.) all together
คำอื่น ๆ : completely; in unison; in harmony
คำความหมายเดียวกัน : ครบถ้วน
ตัวอย่าง : การประชุมประจำเดือนนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกฝ่ายมาร่วมกันพร้อมเพรียงซึ่งคงได้ข้อสรุปว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ได้

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา