Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

พระสัมมาสัมพุทธะ หมายถึง/ความหมาย

ได้แก่ท่านผู้ได้ตรัสรู้ด้วยการค้นคว้าเอง ในระหว่างที่โลกว่างจากพระพุทธศาสนา (สัมมาสัมพุทธ แปลว่า รู้เองโดยถูกต้อง) (ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับ พุทธบุคคล)
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

โฆษณา