Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

พรรณนา หมายถึง/ความหมาย

[พัน-นะ-นา] (สก. วรฺณนา; มค. วณฺณนา) ก. เล่าความ, ขยายความ, พูดให้นึกเห็น.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
พรรณนา : [พันนะ] ก. กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียดให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ. (ส. วรฺณนา; ป. วณฺณนา).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา