Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

พยัก หมายถึง/ความหมาย

ก. ไหวหน้าแสดงอาการรับรู้.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
พยัก : [พะยัก] ก. อาการที่ก้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วเงยหน้าขึ้นโดยเร็วเป็นการแสดงความรับรู้เรียกว่า พยักหน้า.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา