Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ผ้าขี้ริ้วห่อทอง หมายถึง/ความหมาย

ผ้าขี้ริ้วห่อทอง : (สํา) น. คนมั่งมีแต่แต่งตัวซอมซ่อ.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา