Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ผิง หมายถึง/ความหมาย

น. ชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้ง ไข่ น้ำตาล ใช้อังไฟให้สุกมีรูปแบนๆคล้ายไข่แมงมุม. ก. อัง,ลน,ย่าง,ทำให้อุ่นเช่นนั่งผิงไฟ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ผิง : ก. ทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยวิธีอังไฟ เรียกว่า ผิงไฟ, ทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยแดด เรียกว่า ผิงแดด; ทำให้สุกด้วยไฟล่างไฟบน เช่น ผิงขนมกลีบลำดวน. น. ชื่อขนมอย่างหนึ่ง ทําด้วยแป้ง ไข่ นํ้าตาลทราย มีรูปแบน ๆ คล้ายไข่แมงมุม อบให้สุกด้วยไฟล่างไฟบนเรียกว่า ขนมผิง.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา