Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ผศ. ภาษาอังกฤษ

(n.) professor assistant
คำความหมายเดียวกัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา