Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ผม ภาษาอังกฤษ

(pron.) I
คำอธิบาย : คําใช้แทนตัวผู้พูด เพศชาย ใช้พูดโดยสุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1
คำความหมายเดียวกัน : กระผม, ฉัน, ข้าพเจ้า
ตัวอย่าง : ผมกระหายน้ำมาก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) hair
คำอธิบาย : ขนที่อยู่บนศีรษะ
คำความหมายเดียวกัน : ผมเผ้า, เผ้าผม
ตัวอย่าง : ผมของเธอยาวสลวยและดกดำ
หน่วยนับ : เส้น

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา