Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ป หมายถึง/ความหมาย

(มค. ทาน) น. การมอบให้, ระทาน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
(สก. ท = บท + อนุกรฺม = ตามลำดับ) น. ลำดับบท, ลำดับถ้อยคำ คือ ตำราแลศัพท์เรียง ตามตัวอักษร, อภิธาน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ทานุกรม : น. หนังสือสําหรับค้นคว้าความหมายของคําที่เรียงตามลําดับบท.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
(มค. ที; สก. ฺรที) น. ระที, ไฟ, ตะเกียง.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ที : น. ระที. (.; ส. ฺรที).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
(มค. ทุม; สก. ทฺม) น. บัวหลวง, ที่เรียกว่าทุมนั้นเ็นชื่อมาแต่โบราณ หมายเฉพาะเอาดอกสีแดงหรือชมพูแก่ กลีบไม่ซ้อน, ส่วนสีขาวเรียกว่า ุณฑริก, และชนิดสีแดงดอกซ้อน้อมนั้น เรียกว่า สัตบงกช ดอกบานเวลาเช้าๆ มักจะส่งกลิ่นหอมเนือยๆ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ทุม : น. บัวหลวง, บัวก้าน. (.; ส. ทฺม).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
น. (ดู ัทมราค ใน ัทม, ัทม์).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
(มค. ธาน) น. ความเพียร ๔ อย่าง ได้แก่ ๑. สังวรธาน คือ เพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิด ขึ้นในจิต ๒. ภาวนาธาน คือ เพียรให้คุณความ ดีเกิดขึ้นในจิต ๓. หานธาน คือ เพียรละความ ชั่วที่เกิดแล้ว ๔ . อนุรักขนาธาน คือ เพียรรักษา คุณความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ก. ระคน, เจือ, คละกัน, ระสมกัน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

201 - 210 of 3,139 words , pages 21/314 ,   go to page    
โฆษณา