Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ปีการศึกษา ภาษาอังกฤษ

(n.) academic year
คำอธิบาย : ช่วงเวลาที่สถานศึกษาทำการสอนในรอบหนึ่งปี
คำอื่น ๆ : school year
ตัวอย่าง : สถาบันเอชียตะวันออกศึกษาจะเปิดสอนวิชาภาษาเกาหลีในปีการศึกษา 2545
หน่วยนับ : ปี

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา