Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ปีกหัก หมายถึง/ความหมาย

(ชบ.) ว. ประสบความล้มเหลวอย่าง รุนแรงแทบจะเอาตัวไม่รอด เปรียบเหมือนนกปีกหัก.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ปีกหัก : (ปาก) ว. ที่ประสบความผิดหวังหรือพลาดพลั้งอย่างรุนแรงจนหมดกําลัง.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา