Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ปิ้งปลาประชดแมว หมายถึง/ความหมาย

(สว.) ก. ทำประชด, ทำให้ตนเสียประโยชน์, มักใช้คู่กับ หุงข้าวประชดหมา-.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ปิ้งปลาประชดแมว : (สํา) ก. ทําประชดหรือแดกดัน ซึ่งรังแต่จะเสียประโยชน์, มักพูดเข้าคู่กับ หุงข้าวประชดหมา ว่า หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา