Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ปิดทองหลังพระ หมายถึง/ความหมาย

(สว.) ก. ทำ ความดีแต่ไม่มีใครเห็นและยกย่อง.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ปิดทองหลังพระ : (สํา) ก. ทําความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่อง เพราะไม่มีใครเห็นคุณค่า.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา