Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ปั้นน้ำเป็นตัว ภาษาอังกฤษ

(v.) lie
คำอธิบาย : กุเรื่องขึ้น
คำอื่น ๆ : fabricate a lie; tell a lie; make up story
คำความหมายเดียวกัน : โกหก, พูดเท็จ
ตัวอย่าง : ในสำนักงานใหม่ที่ผมเข้าไปอยู่มีพวกชอบซุบซิบนินทาและชอบปั้นน้ำเป็นตัวอยู่มาก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา