Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ปลาสนาการ หมายถึง/ความหมาย

[ปะ-ลาด-สะ-นา-กาน] ก. หนีไป.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ปลาสนาการ : [ปะลาดสะนากาน] ก. หนีไป. (ป.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา