Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ปรียา หมายถึง/ความหมาย

[ปฺรี-ยา] (สก. ปฺริย: มค. ปิย) ว. ที่รัก (เหมือน ปรีย).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ปรียะ, ปรียา : [ปฺรี-] ว. ที่รัก. (ส. ปฺริย; ป. ปิย).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา