Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ

(N) bachelor’s degree
คำอธิบาย : ระดับความรู้ขั้นต้นที่มหาวิทยาลัยที่ประสาทให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
ตัวอย่าง : เขากลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเดิมที่จบปริญญาตรี

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา