Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ปราศจาก หมายถึง/ความหมาย

[ปฺราด-สะ-จาก] ก. จากไป, พ้นไป, ไม่มี (เหมือน ปราศ).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ปราศ, ปราศจาก : [ปฺราด, ปฺราดสะจาก] ก. พ้นไป, ไม่มี.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา