Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ประโยคบอกเล่า ภาษาอังกฤษ

(N) affirmative sentence
คำอธิบาย : รูปประโยคชนิดแสดงเนื้อหา
ตัวอย่าง : เรื่องดังกล่าวผู้แต่งเริ่มเรื่องด้วยประโยคบอกเล่า

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา