Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ประสบความสำเร็จ ภาษาอังกฤษ

(v.) succeed
คำอื่น ๆ : achieve; accomplish
คำความหมายเดียวกัน : ประสบผลสำเร็จ, ประสบผล, บรรลุผล
ตัวอย่าง : เขาประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา