Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ประวัติศาสตร์ หมายถึง/ความหมาย

น. วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมา, เทียบคำ (อก. history).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ประวัติศาสตร์ : [ปฺระหฺวัดติสาด, ปฺระหฺวัดสาด] น. วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติเป็นต้นตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา