Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ประนีประนอม ภาษาอังกฤษ

(adj.) compromising
คำอธิบาย : ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน, ปรองดองกัน, อะลุ้มอล่วยกัน
คำความหมายเดียวกัน : ลอมชอม, ออมชอม, รอมชอม, ประนีประนอม
ตัวอย่าง : ผู้นำชาติอาหรับทุกชาติต่างยอมรับหนทางประนีประนอมเกี่ยวกับปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลาง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) compromise
คำอธิบาย : ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน, ปรองดองกัน, อะลุ้มอล่วยกัน
คำอื่น ๆ : come to terms with; reconcile
คำความหมายเดียวกัน : ลอมชอม, ออมชอม, รอมชอม, ประนีประนอม
ตัวอย่าง : ประธานาธิบดีอิยิปต์พยายามประนีประนอมปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการเสนอให้จัดตั้งกองกำลังของสันนิบาตอาหรับ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) compromise
คำอื่น ๆ : conciliate; reconcile
คำความหมายเดียวกัน : ผ่อนหนักผ่อนเบา, ปรองดอง, รอมชอม, อะลุ้มอล่วย
ตัวอย่าง : คู่ความเขาไม่ยอมประนีประนอมกับใคร

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา