Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ประตู ภาษาอังกฤษ

(clas.) goal
คำอธิบาย : ลักษณนามเรียกจำนวนครั้งที่เตะลูกบอลเข้าไปในประตู เช่น ได้ 2 ประตู เสีย 3 ประตู, เรียกช่องหรือโอกาสที่จะได้หรือเสียในการพนันบางชนิด เช่น ถูกประตูเดียว กิน 3 ประตู
ตัวอย่าง : นักฟุตบอลยิงลูกนำไป 2 ประตู
หน่วยนับ : ประตู

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) door
คำอธิบาย : ช่องทางเข้าออกของบ้านเรือนเป็นต้น มีบานเปิดปิดได้ โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ประตูฟุตบอล ประตูรักบี้
คำอื่น ๆ : gate; entrance; gateway; goal; exit
คำความหมายเดียวกัน : ทวาร, ช่อง, ทางเข้าออก
ตัวอย่าง : คุณพ่อซ่อมประตูบานนี้ด้วยตัวเอง
หน่วยนับ : บาน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา