Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ประชุม ภาษาอังกฤษ

(v.) meet
คำอธิบาย : มารวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง, มาร่วมพบกันเพื่อปรึกษาหารือ
คำอื่น ๆ : hold a meeting; gather; round up; assemble; congregate; convene
คำความหมายเดียวกัน : หารือ, สัมมนา, ถกเถียง, แสดงความคิดเห็น
ตัวอย่าง : พวกเราร่วมกันประชุมอีกครั้งก่อนที่จะนำเอาแผนงานไปปฏิบัติจริง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา