Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ปรคนธรรพ์ หมายถึง/ความหมาย

[ปฺระ-คน-ทัน] (สก. ปฺรคนธรฺว) น. ยอดคนธรรพ์ คือ พระนารท เป็นผู้คิดพิณขึ้น และเป็นนักร้องนักดนตรี มีนามว่า เทพคนธรรพ์บ้าง คนธรรพ์ราชบ้าง เพราะเป็นผู้ชำนาญในวิชา คนธรรพ์คือการขับร้องและดีดสีตีเป่า, นักปี่พาทย์, ไทยเรานับถือว่าเป็นครูใหญ่ แต่เรียกชื่อเลือนไปว่า พระประโคนธรรพ์, ประโคนธรรพ หรือ ประคนธรรพ์ ก็ว่า.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

โฆษณา