Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ปณิธาน หมายถึง/ความหมาย

(มค. ปณิธาน; สก. ปฺรณิธาน) น. ประณิธาน, ความตั้งใจอันแน่วแน่, ความปรารถนา.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ปณิธาน : [ปะ-] น. ประณิธาน. (ป.; ส. ปฺรณิธาน).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา