Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ปฐมนิเทศ ภาษาอังกฤษ

(N) orientation
คำอธิบาย : การอบรมเพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการศึกษาหรือการทำงาน
คำความหมายเดียวกัน : การอบรมเบื้องต้น, การแนะนำเบื้องต้น, การชี้แนว
คำตรงกันข้าม : ปัจฉิมนิเทศ
ตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษา

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา