Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ปกรณ์ หมายถึง/ความหมาย

[ปะ-กอน] (มค. ปกรณ; สก. ปฺรกรณ) น. คัมภีร์, ตำรา, หนังสือ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ปกรณ์ : [ปะกอน] น. คัมภีร์, ตํารา, หนังสือ. (ป. ปกรณ; ส. ปฺรกรณ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา