Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

บูรณะ หมายถึง/ความหมาย

[บู-ระ-นะ] (สก. ปูรณ) ก. ทำให้เต็ม, ปฏิสังขรณ์, ซ่อมแซม (เหมือน บุรณะ).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
บูรณะ : ก. ซ่อมแซมทําให้กลับคืนดีเหมือนเดิม เช่น บูรณะวัด.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา