Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

บิดเบือน ภาษาอังกฤษ

(v.) distort
คำอธิบาย : ทำให้ผิดแผกไปจากข้อเท็จจริง, ทำให้ผิดแผกแปลกไปจากเดิมหรือจากข้อเท็จจริง
คำอื่น ๆ : twist
คำตรงกันข้าม : ตรง
ตัวอย่าง : ่เขาพยายามบิดเบือนความจริงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ทำผิดต่อผู้อื่น

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา