Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

บิณฑบาต หมายถึง/ความหมาย

(มค. ปิณฺฑปาต = ก้อนข้าวที่ตก) ก. รับของใส่บาตร, รับอาหารด้วยบาตร เป็นวัตรอย่างหนึ่งของภิกษุสามเณร, บางโอกาสมีผู้นำคำนี้ไปใช้ในสำนวนพูด เช่น ขอบิณฑบาต คือ ขอร้องอย่าได้เอาเรื่องเอาราวกันเลย.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
บิณฑบาต : น. อาหาร (ใช้แก่พระภิกษุสามเณร) เช่น รับบิณฑบาต. ก. กิริยาที่พระภิกษุสามเณรรับของที่เขานํามาใส่บาตร, โดยปริยายหมายถึงกิริยาที่พระภิกษุสามเณรขอหรือขอร้อง เช่น เรื่องนี้ขอบิณฑบาตให้เลิกแล้วต่อกัน. (ป. ปิณฺฑปาต ว่า ก้อนข้าวที่ตก).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา