Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

บัญชี ภาษาอังกฤษ

(N) account
คำอธิบาย : สมุดหรือกระดาษสำหรับจดรายการต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน
ตัวอย่าง : เธอมีหน้าที่ทำบัญชีออกใบสั่งของ และออกใบเสร็จรับเงิน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) account book
คำอธิบาย : สุดบัญชีของธนาคารที่มีรายการฝาก-ถอนเงิน
คำความหมายเดียวกัน : สมุดบัญชี
ตัวอย่าง : เขาเหลือเงินในบัญชีเพียงน้อยนิด
หน่วยนับ : เล่ม

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) debt
คำอธิบาย : รายการหนี้สิน
คำความหมายเดียวกัน : หนี้สิน
ตัวอย่าง : แต่ละเดือนรายการบัญชีที่เขาต้องเคลียร์มีมากเหลือเกิน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา