Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

บริเวณ หมายถึง/ความหมาย

[บอ-ริ-เวน] (สก. ปริเวณ) น. ที่ใกล้เคียงโดยรอบ, ขอบเขต, ขอบเขตที่กำหนดไว้.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
บริเวณ : [บอริเวน] น. พื้นที่ภายในขอบเขตที่กําหนดไว้ เช่น บริเวณบ้าน บริเวณโบสถ์ บริเวณวัด บริเวณสนามหลวง. (ป., ส. ปริเวณ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา